Leo老师

Leo老师

三户人联合创始人,网易特邀画师,GGAC首页推荐画师。 参与项目网易《第五人格》《新倩女幽魂》腾讯《黎明觉醒》等 作品多次登载ggac首页,代表作《游戏王爷青回系列》《Au金箔系列》《水墨西游系列》《HUMANLOST》等

  • 课程