matlab零基础入门基于小波变换的数字水印技术28讲新录

2人 购买 好评度 -
用手机看

扫一扫继续用手机看

  • 微信扫码

  • QQ扫码

下载手机APP
收藏
  • number9
更多班级

number9

支持随到随学,24年10月过期

¥82.22

本班因教学质量问题暂时不能报名。 查看详情

课程因违反平台规定暂时不能报名。

立即购买

matlab系列课程五 ( 共5门 )

套餐价 :¥50.00 原价 :¥190.00 立即购买 查看详情

课程概述

目录

评论

老师介绍

  • 厚积薄发

    厚积薄发

    算法领域有多年项目经验;指导发表核心期刊经验丰富;多次指导数学建模爱好者参赛。
简  介 购买课程后可凭支付截图领取配套资料


本套课程特色
1  最新录制高清加完整演示代码;
2  课程精炼,精讲+更多时间留给学者编程熟练才是王道;

资料下载报名后支持下载

1 程序.zip 2 程序.zip 3 程序.zip 4 程序.zip 5 程序.zip 6 程序.zip 7 程序.zip 8 程序.zip 9 程序.zip 10 程序.zip 11 程序.zip 12 程序.zip 13 程序.zip 14 程序.zip 15 脚本m文件.zip 16 natlab逻辑与流程控制.zip 17 matlab脚本文件和函数文件的区别.zip 18 matlab导入数据.zip 19 进阶MATLAB高级编程技巧.zip 20 通过命令调试matlab.zip 21 通过工具调试matlab.zip 22 matlab调试错误分析.zip 23 M文件性能分析.zip 24 提高matlab程序性能.zip 1 程序.zip 2 程序.zip 3 程序.zip 4 程序.zip 5 程序.zip 6 程序.zip 7 程序.zip 8 程序.zip 9 程序.zip 10 程序.zip 11 程序.zip 12 程序.zip 13 程序.zip 14 程序.zip 15 脚本m文件.zip 16 natlab逻辑与流程控制.zip 17 matlab脚本文件和函数文件的区别.zip 18 matlab导入数据.zip 19 进阶MATLAB高级编程技巧.zip 20 通过命令调试matlab.zip 21 通过工具调试matlab.zip 22 matlab调试错误分析.zip 23 M文件性能分析.zip 24 提高matlab程序性能.zip 25 matlab与word的交互.zip 1 程序.zip 2 程序.zip 3 程序.zip 4 程序.zip 5 程序.zip 6 程序.zip 7 程序.zip 8 程序.zip 9 程序.zip 10 程序.zip 11 程序.zip 12 程序.zip 13 程序.zip 14 程序.zip 15 脚本m文件.zip 16 natlab逻辑与流程控制.zip 17 matlab脚本文件和函数文件的区别.zip 18 matlab导入数据.zip 19 进阶MATLAB高级编程技巧.zip 20 通过命令调试matlab.zip 21 通过工具调试matlab.zip 22 matlab调试错误分析.zip 23 M文件性能分析.zip 24 提高matlab程序性能.zip 25 matlab与word的交互.zip
更多

* 课程提供者:硬核野生技术