UG 产品设计实战案列讲解
 1. UG 草图

  1. 录播
   UG 草图案例1.1
   6分钟
  2. 录播
   UG 草图案例1.2
   5分钟
  3. 录播
   UG 草图案例1.3
   6分钟
  4. 录播
   UG 草图案例2.1
   5分钟
  5. 录播
   UG 草图案例3.1
   5分钟
  6. 录播
   UG 草图案例3.2
   4分钟
  7. 录播
   UG 草图案例4.1
   4分钟
  8. 录播
   UG 草图案例10.1
   4分钟
  9. 录播
   UG 草图案例11.1
   5分钟
  10. 录播
   UG 草图案例11.2
   6分钟
 2. 造型设计

  1. 录播
   UG 界面介绍
   12分钟
  2. 录播
   UG版本转换
   11分钟
  3. 录播
   造型设计1
   19分钟
  4. 录播
   造型设计2
   12分钟
  5. 录播
   造型设计3
   9分钟
  6. 录播
   造型设计4
   8分钟
  7. 录播
   造型设计5
   11分钟
  8. 录播
   造型设计6
   9分钟
  9. 录播
   造型设计7
   8分钟
  10. 录播
   造型设计8
   14分钟
 3. 造型设计

  1. 录播
   造型设计9
   10分钟
  2. 录播
   造型设计10
   10分钟
  3. 录播
   造型设计11
   14分钟
  4. 录播
   造型设计12
   14分钟
  5. 录播
   造型设计13
   17分钟
  6. 录播
   造型设计14
   14分钟
  7. 录播
   造型设计15
   9分钟
  8. 录播
   造型设计16
   22分钟
  9. 录播
   造型设计17
   16分钟
  10. 录播
   造型设计18
   16分钟
 4. 装配

  1. 录播
   装配
   6分钟
 5. 补片

  1. 录播
   补片1
   10分钟
  2. 录播
   补片2
   9分钟
  3. 录播
   补片3
   7分钟
  4. 录播
   补片4
   15分钟
 6. 工程图

  1. 录播
   工程图1
   9分钟
  2. 录播
   工程图2
   8分钟

对课程感兴趣?

点击报名,听课时长可兑换余额哦~

UG 产品设计实战案列讲解免费

最近在学 7 累计报名 47 好评度 -
咨询老师
用手机看

扫一扫继续用手机看

 • 微信扫码

 • QQ扫码

下载手机APP

课程概述

目录

评论

老师介绍

 • 王晓伟

  王晓伟

  王晓伟[教授科目:Auto CAD \NX UG造型] 三维造型授课讲师\造型项目组负责人 工作经验:5年相关专业技能经验 工作经历:从事机械加工、设计、制造行业5年,熟悉机械加工原理,过程操作。先后参与省内,全国设计比赛,多次获得一,二等奖,拥有绘图员等高级证书 精通软件:Auto CAD、NX UG、CAXA、Simplify 3D
 • 魏国庆

  魏国庆

  魏国庆[教授科目:Auto CAD \NX UG造型] 诺信智造学院造型项目组教学主管 精通软件:Auto CAD、NX UG、
简 介 草图讲解,体系特征,基本曲线,图层,坐标,曲面造型,转档,出图,2D转3D造型,逆向建模!
第1讲    草绘绘图案例讲解                    
第2讲    体系特征及基本实体案例讲解                
第3讲    基本曲线操作案例讲解                
第4讲    图层/坐标/显示案例讲解                
第5讲    移动变换及特征操案例讲解            
第6讲    基准及实体特征案例讲解                
第7讲    常用曲面应用案例讲解                
第8讲    快捷键设置及为文件转档                
第9讲    同步建模破孔修复案例讲解            
第10讲   2D产品转3D造型案例                
第11讲   2D零件转3D造型案例                  
第12讲   高级曲面综合案例讲解   

 

资料下载报名后支持下载

* 课程提供者:诺信职业培训学校

老师还为你推荐了以下几门课程