solidoworks-陈工教你画草图
 1. CCT-01 教材经典案例-手柄

  1. 录播
   CCT-01 教材经典案例-手柄
   7分钟
 2. CCT-02 教材经典案例-固定块

  1. 录播
   CCT-02 教材经典案例-固定块
   8分钟
 3. CCT-03 挂勾

  1. 录播
   CCT-03 挂勾
   6分钟
 4. CCT-04 定位板

  1. 录播
   CCT-04 定位板
   9分钟
 5. CCT-05 相切训练

  1. 录播
   CCT-05 相切训练
   7分钟
 6. CCT-06 相切槽孔训练

  1. 录播
   CCT-06 相切槽孔训练
   14分钟
 7. CCT-07 起重勾

  1. 录播
   CCT-07 起重勾
   8分钟
 8. CCT-08 圆周阵列

  1. 录播
   CCT-08 圆周阵列
   6分钟
 9. CCT-09 线型阵列

  1. 录播
   CCT-09 线型阵列
   18分钟
 10. CCT-10 棘轮

  1. 录播
   CCT-10 棘轮
   5分钟
 11. CCT-11 扳手

  1. 录播
   CCT-11 扳手
   7分钟
 12. CCT-12 垫片

  1. 录播
   CCT-12 垫片
   6分钟
 13. CCT-13 圆弧练习

  1. 录播
   CCT-13 圆弧练习
   6分钟
 14. CCT-14 综合练习1

  1. 录播
   CCT-14 综合练习1
   14分钟
 15. CCT-15 综合练习2

  1. 录播
   CCT-15 综合练习2
   10分钟
 16. CCT-16 综合练习3

  1. 录播
   CCT-16 综合练习3
   6分钟
 17. CCT-17 综合练习4

  1. 录播
   CCT-17 综合练习4
   8分钟
 18. CCT-18 综合练习5

  1. 录播
   CCT-18 综合练习5
   10分钟
 19. CCT-19 综合练习6

  1. 录播
   CCT-19 综合练习6
   7分钟
 20. CCT-20 综合练习7

  1. 录播
   CCT-20 综合练习7
   7分钟
 21. CCT-21 综合练习8

  1. 录播
   CCT-21 综合练习8
   7分钟
 22. CCT-22 综合练习9

  1. 录播
   CCT-22 综合练习9
   5分钟
 23. CCT-23 综合练习10

  1. 录播
   CCT-23 综合练习10
   8分钟
 24. CCT-24 3D草图1

  1. 录播
   CCT-24 3D草图1
   7分钟
 25. CCT-25 3D草图2

  1. 录播
   CCT-25 3D草图2
   9分钟

对课程感兴趣?

点击报名,听课时长可兑换余额哦~

solidoworks-陈工教你画草图免费

最近在学 20 累计报名 35 好评度 -
咨询老师

课程概述

目录

评论

老师介绍

 • 陈工视频-陈老师

  陈工视频-陈老师

  凯尔特培训全职讲师 2000年到2007年在几家公司,从事机械制图,非标机械设备设计开发等工作。 2007年注册机械设计公司,客户有广东核电/明阳风电/沃德森板业/东莞长发包等公司。 2016年创办“陈工私塾”在线培训机构。
简 介 本套课程主要由陈工免费向大家演示各种草图的实际绘制方法和操作技巧,后期会陆续不断的更新!

本套课程主要由陈工免费向大家演示各种草图的实际绘制方法和操作技巧,后期会陆续不断的更新!

购买陈工的课程享有一对一的课程答疑以及学习和工中过程中的指导。

* 课程提供者:中山凯尔特机械设计有限公司

老师还为你推荐了以下几门课程